On the dynamics of strings

L.J.F. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In order to elucidate some points in the linearised theory of waves on a string the exact equations for flexible strings have been investigated, both for inextensible and elastic strings. In the latter case the equations turn out to be hyperbolic and quasi-linear. It is shown that the characteristics connected with transverse waves are exceptional.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-202
Aantal pagina's8
TijdschriftJournal of Engineering Mathematics
Volume4
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1970

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the dynamics of strings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit