On the discounted penalty function in a Markov-dependent risk model

H. Albrecher, O.J. Boxma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

92 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the discounted penalty function in a Markov-dependent risk model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics