On the discounted penalty function in a Markov-dependent risk model

H. Albrecher, O.J. Boxma

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

82 Citaten (Scopus)
86 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's25
StatusGepubliceerd - 2005

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2005005
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit

Albrecher, H., & Boxma, O. J. (2005). On the discounted penalty function in a Markov-dependent risk model. (Report Eurandom; Vol. 2005005). Eurandom.