On the diffraction of sound waves in a viscous medium

J.B. Alblas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the diffraction of sound waves in a viscous medium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie