On the differential structure of principal series representations

A.F.M. Elst, ter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)309-320
TijdschriftJournal of Operator Theory
Volume28
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit