On the diameter of the edge cover polytope

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

We characterize adjacency of edge covers on the edge cover polytope of a graph G = (V, E), and derive that the diameter of the edge cover polytope is equal to |E| - ¿(G), where ¿(G) is the minimum size of an edge cover.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)271-276
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory, Series B
Volume51
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the diameter of the edge cover polytope'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit