On the development of idShare, a platform to support interaction design activities of small co-located teams

Javier Quevedo Fernandez, J.M. Schouren, J.B. Martens

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    44 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On the development of idShare, a platform to support interaction design activities of small co-located teams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen