On the design of machine independent programming languages

E.W. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the design of machine independent programming languages'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen