On the design of machine independent programming languages

E.W. Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-42
Aantal pagina's16
TijdschriftAnnual Review in Automatic Programming
Volume3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1963

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the design of machine independent programming languages'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit