On the design and analysis of competent selecto-recombinative GAs

S.F. Dijk, van, D. Thierens, M. Berg, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)243-267
TijdschriftEvolutionary Computation
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit