On the description, quantification, and prediction of deep eutectic mixtures

Laura Kollau

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

218 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the description, quantification, and prediction of deep eutectic mixtures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Computer Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology