On the description, quantification, and prediction of deep eutectic mixtures

Laura Kollau

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

183 Downloads (Pure)

Samenvatting

Towards the a priori design of green solvents
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Tuinier, Remco, Promotor
  • Esteves, A.C.C. (Catarina), Co-Promotor
  • Vis, Mark, Co-Promotor
Datum van toekenning22 mei 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4750-0
StatusGepubliceerd - 22 mei 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the description, quantification, and prediction of deep eutectic mixtures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit