On the derivation of SPH schemes for shocks through inhomogeneous media

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
59 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the derivation of SPH schemes for shocks through inhomogeneous media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen