On the Deposition Mechanism of the Silica Like Films in Atmospheric Pressure Glow Discharge

S.A. Starostin, P.A. Premkumar, M. Creatore, Hinrik Vries, de, R.M.J. Paffen, M.C.M. Sanden, van de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

62 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the Deposition Mechanism of the Silica Like Films in Atmospheric Pressure Glow Discharge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie