On the definition of geometric objects. I

J. Haantjes, G. Laman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On the definition of geometric objects. I'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.