On the definition of geometric objects. I

J. Haantjes, G. Laman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)208-215
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume56
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1953

  Citeer dit