On the decoding of algebraic-geometric codes

T. Høholdt, G.R. Pellikaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the decoding of algebraic-geometric codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen