On the conversion of NDP energy spectra into depth concentration profiles for thin-films all-solid-state batteries

D.L. Danilov (Corresponding author), C. Chen, M. Jiang, R.A. Eichel, P.H.L. Notten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the conversion of NDP energy spectra into depth concentration profiles for thin-films all-solid-state batteries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen