On the Contextualization of Event-Activity Mappings

Agnes Koschmider, Felix Mannhardt, Tobias Heuser

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the Contextualization of Event-Activity Mappings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde