On the consequences of non linear constitutive modelling of brain tissue for injury prediction with numerical head models

M. Hrapko, J.A.W. Dommelen, van, G.W.M. Peters, J.S.H.M. Wismans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the consequences of non linear constitutive modelling of brain tissue for injury prediction with numerical head models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen