On the connection between phase singularities and the radiation pattern of a slit in a metal plate

H.F. Schouten, T.D. Visser, G. Gbur, D. Lenstra, H. Blok

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Titelproc. 9th Annual Symposium of the IEEE/LEOS Benelux Chapter
Plaats van productiePiscataway
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's283-286
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit