On the connection between different noise structures for LPV-SS models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstractAcademic

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's78
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit