On the computation of Lommel's functions of two variables

J. Boersma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  222 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)232-238
  Aantal pagina's7
  TijdschriftMathematics of Computation
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift78
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1962

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the computation of Lommel's functions of two variables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit