On the complexity of solving polytree-shaped limited memory influence diagrams with binary variables

Denis Deratani Mauá, Cassio Polpo de Campos, Marco Zaffalon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the complexity of solving polytree-shaped limited memory influence diagrams with binary variables'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Kunst en humaniteit

Sociale wetenschappen