On the combined use of accented and unaccented diphones in speech synthesis

R. Drullman, R.P.G. Collier

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    11 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On the combined use of accented and unaccented diphones in speech synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Psychology