On the classification of generalized Fischer spaces

H. Cuypers, E.E. Shult

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    4 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'On the classification of generalized Fischer spaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde