On the circuit diameter of some combinatorial polytopes

Sean Kafer, Kanstantsin Pashkovich, Laura Sanita

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the circuit diameter of some combinatorial polytopes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Computer Science