On the charge transfer in an inductively coupled argon plasma

J.J.A.M. Mullen, van der, I.J.M.M. Raaijmakers, A.C.A.P. van Lammeren, D.C. Schram, B. Sijde, van der, H.J.W. Schenkelaars

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the charge transfer in an inductively coupled argon plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen