On the characterization of limit cycle modes in oversampled data converters

S.F. Ouzounov

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the characterization of limit cycle modes in oversampled data converters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Physics