On the characterisation of stability by means of time-delayed feedback control

H.J.C. Huijberts, W. Michiels, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the characterisation of stability by means of time-delayed feedback control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde