On the capacity of the two-user M-ary multiple-access channel with feedback

A.J. Vinck, W.L.M. Hoeks, K.A. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the capacity of the two-user M-ary multiple-access channel with feedback'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen