On the calculation of nearest neighbors in activity coefficient models

G.J.P. Krooshof, R. Tuinier, G. de With

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the calculation of nearest neighbors in activity coefficient models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie