On the calculation of leakage and friction of reciprocating elastomeric seals

A.F.C. Kanters

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2881 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Schouten, Jeu, Promotor
  • Muijderman, Evert, Promotor
Datum van toekenning9 mrt 1990
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit