On the Broca-Sulzer effect : concerning the brightness of time-dependent stimuli

J.A.J. Roufs, J.A. Pellegrino van Stuyvenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-87
Aantal pagina's9
TijdschriftIPO Annual Progress Report
Volume14
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit