On the boundedness in the mean square of the forced oscillations of linear systems with stochastic coefficients

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the boundedness in the mean square of the forced oscillations of linear systems with stochastic coefficients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen