On the bending of cantilever, rectangular plates (II)

W.T. Koiter, J.B. Alblas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)259-269
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Series B: Physical Sciences
  Volume57
  StatusGepubliceerd - 1954

  Citeer dit