On the behaviour of spatial critical points under gaussian blurring

M. Loog, J.J. Duistermaat, L.M.J. Florack

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the behaviour of spatial critical points under gaussian blurring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde