On the Bayes risk in information-hiding protocols

K. Chatzikokolakis, C. Palamidessi, P. Panangaden

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    63 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the Bayes risk in information-hiding protocols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen