On the automated analysis of preterm infant sleep states from electrocardiography

Jan Valentin Sebastian Wendelin Werth

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

369 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Aarts, Ronald M., Promotor
  • Long, Xi, Co-Promotor
  • Andriessen, Peter, Co-Promotor
Datum van toekenning7 nov 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-3-00-063445-1
StatusGepubliceerd - 7 nov 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit