On the auditory discrimination of spectral shape

N.J. Versfeld

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  132 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
  Begeleider(s)/adviseur
  • Houtsma, A.J.M., Promotor
  • Collier, Rene, Promotor
  • Houtgast, T., Co-Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning3 jul. 1992
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit