On the audibility of a phase effect between non-simultaneous tones

B.L. Cardozo, C.A. Swenne

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)36-38
  Aantal pagina's3
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1970

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'On the audibility of a phase effect between non-simultaneous tones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit