On the asymptotic performance of bit-wise decoders for coded modulation

M. Ivanov, A. Alvarado, F. Brännström, E. Agrell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the asymptotic performance of bit-wise decoders for coded modulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen