On the asymptotic convergence of the simulated annealing algorithm in the presence of a parameter dependent penalization

P.C. Schuur

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the asymptotic convergence of the simulated annealing algorithm in the presence of a parameter dependent penalization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics