On the assessment of usability testing methods for children

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  82 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The paper motivates the need to acquire methodological knowledge for involving children as test users in usability testing. It introduces a methodological framework for delineating comparative assessments of usability testing methods for children participants. This framework consists in three dimensions: (1) assessment criteria for usability testing methods, (2) characteristics describing usability testing methods and, finally, (3) characteristics of children that may impact upon the process and the result of usability testing. Two comparative studies are discussed in the context of this framework along with implications for future research.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)227-243
  TijdschriftInteracting with Computers
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the assessment of usability testing methods for children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit