On the assessment of multivariable controllers using closed loop data. Part I: Identification of system models

S. Bezergianni, L. Ozkan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the assessment of multivariable controllers using closed loop data. Part I: Identification of system models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen