On the approximability of the logarithms of algebraic numbers

P.L. Cijsouw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19/01-19/06
TijdschriftSéminaire Delange-Pisot-Poitou. Théorie des Nombres
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit