On the anatomy of intonation

A. Cohen, J. Hart, 't

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

102 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)177-192
TijdschriftLingua
Volume19
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1967
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit