On the ambipolar constraint in multi-component diffusion problems

K.S.C. Peerenboom, J. Dijk, van, W.J. Goedheer, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3651-3655
TijdschriftJournal of Computational Physics
Volume230
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the ambipolar constraint in multi-component diffusion problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Peerenboom, K. S. C., Dijk, van, J., Goedheer, W. J., & Mullen, van der, J. J. A. M. (2011). On the ambipolar constraint in multi-component diffusion problems. Journal of Computational Physics, 230(10), 3651-3655. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2011.02.029