On the ambipolar constraint in multi-component diffusion problems

K.S.C. Peerenboom, J. Dijk, van, W.J. Goedheer, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3651-3655
TijdschriftJournal of Computational Physics
Volume230
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'On the ambipolar constraint in multi-component diffusion problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit