On the algorithmic unsolvability of some stability problems for discrete event systems

O. Toker

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 13th world congress, International Federation of Automatic Control. Vol. J / Ed. J.J. Gertler, J.B. Cruz, M. Peshkin, R. Bitmead, A. Isidori
Plaats van productieOxford, UK
UitgeverijPergamon
Pagina's353-358
ISBN van geprinte versie0-08-042908-4
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Publicatie series

NaamIFAC conference proceedings

Citeer dit