On the acoustical implications of vortex shedding from an exhaust pipe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'On the acoustical implications of vortex shedding from an exhaust pipe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen